Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim,

  • čehodla měli kóždeho čłowjeka w swojej jónkrótnosći akceptować, kak móhli tomu abo tamnemu pomhać a kak móhło nas to samo wobohaćić,
  • kak móžemy sej zwěrjeći nós paslić, jeli chcemy raz na póstnicach jako prosatko, šwinc abo myška hejsować,
  • zo pomhaja nam tastaturowe přikazy čas a čuwy lutować, wosebje při so wospjetowacych komandach,
  • zajimawostki kołowokoło noweho slědźerskeho centruma za astrofyziku, kiž ma so wot lěta 2023 krok po kroku we Łužicy zwoprawdźić a w lěće 2038 natwarjeny być a
  • kotre zajimawostki je Lutk w muzeju na swojej misiji z mjenom „Potajne znamješka a symbole“ namakał.