Internatne projekty

Jara woblubowane su filmowe meditacije k etiskim prašenjam a aktualnym problemam młodostnych […]

Přihot programa na přiwzaću dźewjatkow, mejestajenju a -mjetanju kaž tež póstnički serbskeho gymnazija leži tradicionelnje w zamołwitosći šulerjow 12. lětnika. […]

Pod nawodom Weroniki Suchoweje wot Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu móža sej zajimowane holcy swójski družči sačk tykać […]

Wšitcy, kotřiž rady sportuja, maja k tomu tydźensce w ćěłozwučowarni składnosć – njech je to při gymnastice, volleyballu abo basketballu. K wjerškam šulskeho lěta słušeja […]

Přeco zaso rady wopytane su přednoški k wšelakim temam. Tak je hižo serbski krosnowar Achim Mič wo swojich dožiwjenjach we wysokich horach […]