WITAJ-kursy za dorosćenych

Rěčny centrum WITAJ poskićuje wosebite rěčne kursy za staršich serbsce wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych.

Natwarjacy kurs II hornjoserbšćiny

termin:
wot 20. awgusta 2018 hač do 10. decembra 2018
na póndźelach wot 19:00 hodź. hač do 20:30 hodź.

městnosć:
Serbska zakładna šula „Šula Ćišinskeho“
Ćišinskeho dróha 16 | 01920 Pančicy-Kukow

wučer:
Pětr Korjeńk

Serbske rozmołwne koło w Budyšinje

Serbsce wuknjacy su na póndźelach wot 18:30 hodź. wutrobnje do hosćenca „Alter Bierhof“ na Jerjowej hasy w Budyšinje přeprošeni, zo bychu hromadźe z maćernorěčnymi Serbami we wólnym kole serbsce bjesadowali a so tak dale rěčnje wukmanjeli.

Maće zajim? Rady přijimujemy Waše přizjewjenje.
telefon: 03591 550400 | e-mejlka: witaj-bautzen@sorben.com