Kursy hornjoserbšćiny za dorosćenych

we wšelakich niwowowych schodźenkach » po Zhromadnym Europskim referencnym ramiku za rěče.

Přizjewjenje: telefon: 03591 550408 | e-mail: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de

 

WITAJ-kursy za započatkarjow – niwow A1

WITAJ-kursy za započatkarjow – niwow A1 – 2. semester

WITAJ-kursy za pokročenych započatkarjow – niwow A2 – 1. semester

WITAJ-kursy za pokročenych započatkarjow – niwow A2 – 2. semester

Kursy w kooperaciji ze Serbskej rěčnej šulu (LaSuB Budyšin)

w prěnim rjedźe za wučerjow, kubłarjow a přistajenych serbskich institucijow

Serbske rozmołwne koło w Budyšinje

Serbsce wuknjacy su na póndźelach wot 18:30 hodź. wutrobnje do hosćenca „Alter Bierhof“ na Jerjowej hasy w Budyšinje přeprošeni, zo bychu hromadźe z maćernorěčnymi Serbami we wólnym kole serbsce bjesadowali a so tak dale rěčnje wukmanjeli.