Kursy hornjoserbšćiny za dorosćenych

Přizjewjenje: telefon: 03591 550408 | e-mail: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de

Kursy w kooperaciji ze Serbskej rěčnej šulu (LaSuB Budyšin)

w prěnim rjedźe za wučerjow, kubłarjow a přistajenych serbskich institucijow

Serbske rozmołwne koło w Budyšinje

Serbsce wuknjacy su stajnje póndźelu wot 18:30 hodź. wutrobnje do hosćenca „Alter Bierhof“ na Jerjowej hasy w Budyšinje přeprošeni. Tam móža hromadźe z maćernorěčnymi Serbami we wólnym kole serbsce bjesadować a so tak dale rěčnje wukmanjeć.