Hdźež rěč wožiwi

Zo njeby serbšćina jenož k tomu słužiła, wuwučowansku maćiznu formulować, organizuje Rěčny centrum WITAJ mnohostronske projekty k spěchowanju rěče w formje wubědźowanjow, swjedźenjow a wólnočasnych aktiwitow. Tak poskićujemy serbsce kaž tež němsce wotrosćacym dźěćom a młodostnym móžnosć, serbšćinu tež zwonka swójby a kubłanišća dožiwić a nałožować – a to z atraktiwnymi dožiwjenjemi w žiwych rěčnych rumach.

Serbšćinu cyle indiwiduelnje dožiwić

Z mnohimi projektami a prawidłownymi rěč spěchowacymi poskitkami poradźi so nam, zo so dźěći w dnjowym přebywanišću a šuli z bohatej serbskej kulturu zaběraja a ju na swoje wašnje interpretuja.

Serbšćinu lóšo wuwučować

Dalši zaměr je, dźěło kubłarkow a kubłarjow w pěstowarnjach a hortach přez wuwiće didaktiskich materialijow podpěrać. Tute maja jim dźěło při posrědkowanju serbšćiny woložić. Tež dalekubłanske poskitki su na to wusměrjene. K podpěranju přiswojenja serbšćiny stajimy nimo toho materialije kaž hry, kolenowe knižki, spěwniki a stawiznički k dispoziciji.

Pod projekty namakaće zańdźene kaž tež aktualne projekty Rěčneho centruma WITAJ.