Wječorne kursy čěšćiny

Přizjewjenje: Jan Breindl | telefon 03591 550408 | e-mejlka: jan.breindl@witaj.domowina.de

Wotwisnje wot přizjewjenjow hodźitej so čas a městnosć kursow přećam wobdźělnikow přiměrić.

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w Čěskej. Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje stipendijow organizuje.

K dispoziciji steja stipendije za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2024 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) a krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń lěćnych prózdnin planujemy intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z našim maćernorěčnym wučerjom čěšćiny w Chrósćicach. Kurs wobsahuje wučbu čěšćiny a zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych.