Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej 2023

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w Čěskej. Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje stipendijow organizuje.

K dispoziciji steja stipendije za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2023 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) a krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Wječorne kursy čěšćiny

Přizjewjenje: Marija Beuttenmüllerowa | telefon 03591 550408 | e-mejlka: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de

Wotwisnje wot přizjewjenjow hodźitej so čas a městnosć kursow přećam wobdźělnikow přiměrić.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń lěćnych prózdnin planujemy prawidłownje intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z našim maćernorěčnym wučerjom čěšćiny w Chrósćicach. Kurs wobsahuje wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja wučbu čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych.

Čěske krótkofilmy w interneće

Jan Breindl je za swojich šulerjow – a wězo tež wšitkich dalšich zajimcow – šěsć krótkofilmow produkował a do syće stajił. Tak móža dźěći na zabawne wašnje z pomocu štyrjoch powědkow wo Čerwjenawce, jedneje hry a jednoho spěwa swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.

Mała čěska knihownja

Za wšitkich, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Zajimcy njech přizjewja so prošu pola Marije Beuttenmülleroweje – telefon: 03591 550408 | e-mejlka: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de.