Wječorne kursy čěšćiny

Wotwisnje wot přizjewjenjow hodźitej so čas a městnosć kursow přećam wobdźělnikow přiměrić.

Přizjewjenje

telefon 03591 550400

Kontakt k wučerjej

telefon 0179 2437041

Čěske krótkofilmy w interneće

Naš wučer čěšćiny Jan Breindl je za swojich šulerjow – a wězo tež wšitkich dalšich zajimcow – šěsć krótkofilmow produkował a do syće stajił. Tak móža dźěći na zabawne wašnje z pomocu štyrjoch powědkow wo Čerwjenawce, jedneje hry a jednoho spěwa swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń lěćnych prózdnin planuje so intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z čěskim wučerjom Janom Breindlom w Chrósćicach. Pod dodźerženjom předpisow k škitej před koronu ma so wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja poskićeć wučba čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych. Wobdźělenje na kursu płaći 100 €, šulerjo a studenća płaća 50 €.

Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ. Na detailniše prašenja wotmołwja Jan Breindl.

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom.