Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- resp. třitydźenskim intensiwnym rěčnym kursu na jednej z dweju uniwersitow w Čěskej. Stajnje w měrcu Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje tutych stipendijow organizuje.

Lětsa steja stipendije k dispoziciji za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2019 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!

Wječorne kursy čěšćiny

městnosć

termin

wučer

Chrósćicy (šula)

10. septembra 2018 – 1. julija 2019
na póndźelach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

11. septembra 2018 – 2. julija 2019
na wutorach 16:30 hodź. – 18:00 hodź.
(za pokročenych)

Jan Breindl

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom, kiž je docpějomny pod telefonowym čisłom 0179/2437041.

Intensiwny lěćny kurs čěšćiny

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny z Čechom Janom Breindlom wotměje so w poslednim tydźenju wulkich prózdnin w Chrósćicach.

Poskićuja so wšědnje 5 hodźin wučby – wot  14:00 hodź. hač do 18:00 hodź., čěskorěčne přednoški, filmowy, spěwny a kulinariski wječork.

městnosć

Katolska fara Chrósćicy
Zejlerjowa 2
01920 Chrósćicy

termin
posledni tydźeń lětnich prózdnin
06. – 11.08.2018

wučer

Jan Breindl

Wotewrjene poskitki, na kotrež su tež zajimcy přeprošeni, kotřiž so na tutym kursu njewobdźěla:

wutoru, 07.08.2018, 19:00 hodź. – spěwny wječork

srjedu, 08.08.2018, 19:00 hodź. – přednošk Jitka Polívková: Bibliske a druhe rěčne wobroty w čěšćinje

štwórtk, 09.08.2018, 18:00 hodź. – bjesada David Hamr – Što Češa wo swojich susodach (nje)wědźa

pjatk, 10.08.2018, 19:00 hodź. – filmowy wječork

Program budźe w čěšćinje, po potrjebje so do serbšćiny přełožuje. Přizjewjenje njeje trěbne.