Wječorne kursy čěšćiny

městnosć

termin

wučer

Chrósćicy (šula)

2. septembra 2019 – 13. julija 2020
na póndźelach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

3. septembra 2019 – 14. julija 2020
na wutorach 16:30 hodź. – 18:00 hodź.

Jan Breindl

Po potrjebje hodźi so dalši kurs na štwórtkach zarjadować. Prosymy wo přizjewjenje.

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom, kiž je docpějomny pod telefonowym čisłom 0179/2437041.