Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- resp. třitydźenskim intensiwnym rěčnym kursu na jednej z dweju uniwersitow w Čěskej. Stajnje w měrcu Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje tutych stipendijow organizuje.

Byrnjež njeje jasne, hač budu so kursy lětsa přewjesć móc, so tola wšitko organizuje. Lětsa steja k dispoziciji:

  • jedyn direktny stipendij a jedne narunanske městno za stipendij za kurs na Juhočěskej uniwersiće w Českich Budějovicach wot 15.8. do 6.9.2021
  • štyri narunanske městna za stipendij za kurs na Karlowej uniwersiće w Praze wot 23.7. do 19.8.2021

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2021 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće.

Nadrobniše informacije namakaće tu ».

Maće-li prašenja, wobroćće so na nas pod 03591 550400!

Wječorne kursy čěšćiny

městnosć

termin

wučer

Chrósćicy (šula)

wot 7. septembra 2020
na póndźelach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

wot 8. septembra 2020
na wutorach 16:30 hodź. – 18:00 hodź.

Jan Breindl

Kóšty: 70 €/šulske połlěto

Přizjewjenje: e-mejlka sekretariat@witaj.domowina.de | telefon 03591 550 400

Na  prašenja wotmołwja Jan Breindl: e-mejlka jan.breindl@gmail.com | telefon 0179 2437041.

Čěske krótkofilmy w interneće

Naš wučer čěšćiny Jan Breindl je za swojich šulerjow – a wězo tež wšitkich dalšich zajimcow – šěsć krótkofilmow produkował a do syće stajił. Tak móža dźěći na zabawne wašnje z pomocu štyrjoch powědkow wo Čerwjenawce, jedneje hry a jednoho spěwa swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń wulkich prózdnin, wot 24. do 29. awgusta 2020, planuje so intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z čěskim wučerjom Janom Breindlom w Chrósćicach. Pod dodźerženjom předpisow k škitej před koronu ma so wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja poskićeć wučba čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych. Wobdźělenje na kursu płaći 100 €, šulerjo a studenća płaća 50 €.

Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ pod sekretariat@witaj.domowina.de abo 03591 550 400. Na detailniše prašenja wotmołwja Jan Breindl pod jan.breindl@gmail.com abo 0179 2437041.

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom, kiž je docpějomny pod telefonowym čisłom 0179/2437041.