Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- resp. třitydźenskim intensiwnym rěčnym kursu na jednej z dweju uniwersitow w Čěskej. Stajnje w měrcu Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje tutych stipendijow organizuje.

Lětsa steja stipendije k dispoziciji za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2020 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Maće-li prašenja, zazwońće nas pod 03591 550400 abo napisajće mejlku na sekretariat@witaj.domowina.de.

Wječorne kursy čěšćiny

městnosć

termin

wučer

Chrósćicy (šula)

2. septembra 2019 – 13. julija 2020
na póndźelach 18:00 hodź. – 19:30 hodź.

Jan Breindl

Budyšin (Serbski dom)

3. septembra 2019 – 14. julija 2020
na wutorach 16:30 hodź. – 18:00 hodź.

Jan Breindl

Po potrjebje hodźi so dalši kurs na štwórtkach zarjadować. Prosymy wo přizjewjenje.

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom, kiž je docpějomny pod telefonowym čisłom 0179/2437041.