Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w Čěskej. Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje stipendijow organizuje.

K dispoziciji steja stipendije za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2022 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce), kopiju swojeho wupokaza kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Maće-li prašenja, wobroćće so na nas pod 03591 550400.

Wječorne kursy čěšćiny

Wotwisnje wot přizjewjenjow hodźitej so čas a městnosć kursow přećam wobdźělnikow přiměrić.

Přizjewjenje

telefon 03591 550400

Kontakt k wučerjej

telefon 0179 2437041

Čěske krótkofilmy w interneće

Naš wučer čěšćiny Jan Breindl je za swojich šulerjow – a wězo tež wšitkich dalšich zajimcow – šěsć krótkofilmow produkował a do syće stajił. Tak móža dźěći na zabawne wašnje z pomocu štyrjoch powědkow wo Čerwjenawce, jedneje hry a jednoho spěwa swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń lěćnych prózdnin planuje so intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z čěskim wučerjom Janom Breindlom w Chrósćicach. Pod dodźerženjom předpisow k škitej před koronu ma so wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja poskićeć wučba čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych. Wobdźělenje na kursu płaći 100 €, šulerjo a studenća płaća 50 €.

Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ. Na detailniše prašenja wotmołwja Jan Breindl.

Mała čěska knihownja

Za zajimcow, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji wotnětka w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Wotewrjena je wutoru a štwórtk wot 18:00 hodź. do 18:30 hodź. w towarstwowej rumnosći w přizemju. Wobsteji pak tež móžnosć, sej čas wopyta indiwidualnje dorěčeć – a to z wučerjom čěšćiny Janom Breindlom.