Wječorne kursy čěšćiny

Přizjewjenje: Marija Beuttenmüllerowa | telefon 03591 550408 | e-mejlka: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de

Wotwisnje wot přizjewjenjow hodźitej so čas a městnosć kursow přećam wobdźělnikow přiměrić.

Tydźenski intensiwny kurs čěšćiny w Chrósćicach

Za posledni tydźeń lěćnych prózdnin planujemy prawidłownje intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z našim maćernorěčnym wučerjom čěšćiny w Chrósćicach. Kurs wobsahuje wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja wučbu čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawiznam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych.

Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo » přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu w Čěskej. Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje stipendijow organizuje.

K dispoziciji steja stipendije za kursaj

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2022 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce), kopiju swojeho wupokaza kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Čěske krótkofilmy w interneće

Jan Breindl je za swojich šulerjow – a wězo tež wšitkich dalšich zajimcow – šěsć krótkofilmow produkował a do syće stajił. Tak móža dźěći na zabawne wašnje z pomocu štyrjoch powědkow wo Čerwjenawce, jedneje hry a jednoho spěwa swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.

Mała čěska knihownja

Za wšitkich, kotřiž chcyli sej čěskorěčnu knihu wupožćić, steji w Budyskim Serbskim domje mała čěska knihownja k dispoziciji. Zajimcy njech přizjewja so prošu pola Marije Beuttenmülleroweje – telefon: 03591 550408 | e-mejlka: marija.beuttenmuellerowa@witaj.domowina.de.