Socialny team

My socialni dźěłaćerjo a socialne dźěłaćerki socialneho teama Rěčneho centruma WITAJ wěnujemy so we wobłukach šulskosocialneho dźěła a swójbneho kubłanja zajimam, přećam a problemam šulerjow a šulerjow a swójbow.

Poskićimy …

  • poradźowanje – podpěru při pytanju za (wu-)pućemi
  • skupinske dźěło – přewod skupinow při dźěle na zhromadnym zaměru
  • wotewrjene poskitki – prewentiwne projekty, prózdninske dny, swójbne pućowanja
  • projektowe dźěło – přewod wot ideje hač k přesadźenju

Šulske socialne dźěło

Ralbicy
Lubina Hrjehorjowa

Worklecy
Franciska Šnablowa

Radwor
Edit Šurowa

Budyšin
Nadine Knobloch

Slepo
Frank Stukatz

Swójbne kubłanje

Křesćan Lebza