2001 – 2021 • 20 lět Rěcny centrum WITAJ

Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Woglěd z Podstupima w RCW

Dnja 2. maja jo woglědała Manuela Pohlowa z bramborskego ministaŕstwa [...]

Ducy z Bookii pisakom

Pódpěra za šule pśi nachwatanju wupadnjoneje serbskeje wucby we zwisku [...]

Lutki 1-2022

Co dajo rědnjejšego, ako w nalěśu pěšy abo na kólasu [...]

Comicowe wuběźowanje 2022

Lěc na Sprjewi abo na Bajkalskem jazorje abo po swětowych [...]

Źiśi, zyma jo mimo!

Sněgulki, krokuse, matuški a tulpy kwitu. A tam ... wiźiśo [...]

Nowej zešywka k Lutk-słownickoju

Rěcny centrum WITAJ jo wudał dwa nowej zwucowańskej zešywka, kótarejž [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.