Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Zgromadne snědanje

Stwórtk 22. septembra 2023, su moderatory wusćełanja „Die Wacher Macher“ [...]

Šula w zelenem 2023

Lětosna Šula w zelenem jo se wót 11. do 15. [...]

Serbski familijowy źeń w Mósće

Dnja 6. septembra 2023 smy swěśili 25. Serbski familijowy źeń, [...]

Zorja-wucba jo se zachopiła

Pětk, 1. septembra 2023, su zwónoźarje Zorja-projekta pśepšosyli do Dešna [...]

Septemberske wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mjazy drugim w numerje 9-2023: Cytańske wuběźowanje hortowych [...]

Prozniny na serbski – WITAJ-camp

Ten južo 18. Witaj-camp jo se wótměł wót 16. do [...]

Projekty

Domowina z. t. z Rěcnym centrumom WITAJ spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, kenž su Němski zwězkowy sejm, Krajny sejm Bramborska a Sakski krajny sejm wobzamknuli.