Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Wudaśe 6-2024 Płomjenja jo wujšło

To jo mj. dr. wopśimjeśe junijoweho wudaśa: „Drastwa a moda” [...]

6. cytańske wuběźowanje – finale

Pětk, 24. maja 2024, jo se na dwórje Serbskego muzeja [...]

Njewjedro njejo jich wótźaržało

Lěcrownož su z kuždego boka śamne mroki śěgnuli, njejsu se [...]

Majske wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mj. dr. wopśimjeśe cysła 05-2024: „Cytański futer za [...]

Detektiwna góńtwa

Detektiwna góńtwa jo zapśimujucy projekt za wuknice a wuknikow 6. [...]

Aprylske wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mj. dr. wopśimjeśe cysła 04-2024: „Pótajmstwo wobgryzanych kónjow” [...]

Projekty

Domowina z. t. z Rěcnym centrumom WITAJ spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, kenž su Němski zwězkowy sejm, Krajny sejm Bramborska a Sakski krajny sejm wobzamknuli.