Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

aktualne

Muzika wokoło nas – wucbnica za bilingualnu wucbu muziki w 11. a 12. lětniku

Ku zachopjeńkoju nowego šulskego lěta jo Rěcny centrum wudał wucbnicu [...]

Serbska rěc – dobra wěc 1

Su wujšli źěłowe knigły za serbšćinu ako druga rěc – [...]

Pó droze 1 – wucbnica

Rěcny centrum WITAJ w kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske [...]

Projekty