Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Pórucenje za wuknjecych a wuwucujucych

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej [...]

Prědne wudaśe Serbskeje šule 2024 jo wujšło

W njom cytaśo mjaz drugim wó serbskich familijach w Dolnej [...]

Zapustarje 12. lětnika w Rěcnem centrumje WITAJ

Dnja 1. februara 2024 smy pśiwitali 20 zapustojskich pórikow Dolnoserbskego [...]

Nowy projekt „Detektiwna góńtwa“

Dnja 27. januara 2024 jo była premjera nowego projekta za [...]

Februarske wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mj. dr. wopśimjeśe cysła 02-2024: Dłymoko w Błotach [...]

Januarske wudaśe Płomjenja jo wujšło!

To jo mj. dr. wopśimjeśe cysła 01-2024: baseń „Wobjed za [...]

Projekty

Domowina z. t. z Rěcnym centrumom WITAJ spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, kenž su Němski zwězkowy sejm, Krajny sejm Bramborska a Sakski krajny sejm wobzamknuli.