Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Ptaškowa swajźba w žylojskem horśe

25. a 26. januara su małe grajaŕki a grajarje žylojskego [...]

Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma w RCW

Stwórtk, 26. januara 2023, smy pśiwitali zapustojski pśeśěg DSG do [...]

Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej 2023

Česke kněžarstwo » pśewóstajijo zajmowanym Serbam (wót 18 lět) pśez [...]

Comicowa źěłaŕnicka ze Šćěpanom Hanušom

13. januar jo był wósebny źeń za 19 serbšćinarjow tśeśego [...]

Gódownicka serbskich familijow

Pětk, 16. decembra 2022, su serbske familije zasej swěśili swóju [...]

Serbski woglěd pla firmy Microsoft w Barlinju

Pśepšosenju firmy Microsoft na źěłowe rozgrono su slědowali srjodu, 14.12.2022 [...]

Projekty

Projekt spěchuje se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow Němskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.