Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

aktualne

Comicowe wuběźowanje

Glědajśo, how su dobyśarje lětosnego comicowego wuběźowanja: w kategoriji 1. [...]

Wósebne pócesćenje

13. septembra jo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz pilne wukniki a [...]

Šula z zelenem

Wót 3. až do 7. septembra 2018 jo se we [...]

Projekty