Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma

Z WITAJ! witamy kuždego z Górneje a Dolneje Łužyce, kenž by kśěł serbski powědaś. My sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje Rěcnego centruma WITAJ mamy pśigódne pórucenja za nejmjeńšych w źiśownjach, za wuknikow a dorosćonych. My wuwijamy wucbne materialije w serbske rěcy, wudawamy casopise a pśewóźujomy dwójorěcne wótkubłanje na zakłaźe wědomnostnych dopóznaśow. Z našymi projektami a z našym młoźinskim źěłom pódpěrujomy luźi how pla nas.

wěcej zgóniś

Aktualne

Junijowe wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mjazy drugim w numerje 06/2023: Ze žywjenja Mata [...]

„Wóda – drogotny pókład“

Na internetowem boce sorbischlernen.de su se wózjawili źěłowe łopjena „Wóda [...]

Narska liška – grajne plany 1-3

W rěźe „Narska liška“, ako jo koncipěrowany za wucbu serbšćiny [...]

Serbska šula 2-2023 jo wujšła

W aktualnem wudaśu Serbskeje šule zgónijośo mjazy drugim, kak dejali [...]

Majske wudaśe Płomjenja jo wujšło

To jo mjazy drugim w numerje 05/2023: Ze žywjenja Miny [...]

5. cytańske wuběźowanje – finale

Pěty raz jo se pětk, 21.04.2023, w Dolnej Łužycy pśewjadło [...]

Projekty

Domowina z. t. z Rěcnym centrumom WITAJ spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dóstawa lětnje podpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, kenž su Němski zwězkowy sejm, Krajny sejm Bramborska a Sakski krajny sejm wobzamknuli.