Project Description

Wuměłske wuběźowanje

Wopóznaśe ze serbskimi powěsćami, bajkami, nałogami, ze serbskeju domownju a ze serbskimi spiwami a jich pśedstajenje z pomocu kreslankow, collagow, plastikow. Z pomocu pedagogiskego personala ma se źiśam tema pśedstajiś. Źiśi pón deje same wuměłski a liche temu wuwiś. Nejlěpše źěła dostanu myto.

cilowa kupka: źiśi WITAJ-kupkow w źiśownjach
cas: wót apryla do awgusta
kapacita: njewobgranicowana