Project Description

Alternatiwnje k WITAJ-campoju dajomy młodostnym móžnosć, se we wólnem casu intensiwnje ze serbskeju rěcu zaběraś.

cilowa kupka: młodostne w starstwje 14 do 18 lět

cas: julij/awgust

kapacita: 20 městnow