Project Description

WITAJ-Camp

Pórucenje płaśi jano za WITAJ-wuknikow/-ce. W lichej, njewuwězanej atmosferje słyše źiśi dolnoserbsku rěc wšednego dnja. Pśez module a na grajkajucy part wuknu źiśi dolnoserbsku rěc intensiwnjej nałožowaś. W tom tyźeńskem campje kólasujomy, wandrujomy, plějomy, baslimy atd.

cilowa kupka: źiśi w starstwje 8 do 14 lět
cas: julij/awgust
kapacita: maksimalnje 35 městnow, wótwisnje wót prozninskego objekta