Project Description

Cesćenje angažowanych młodostnych

Sćo 14 lět stare abo starše, pišośo basnje abo spiwy, woplěwaśo serbsku rěc na młoźinskich zarědowanjach, sćo ducy ako serbski reportaŕ abo maśo nabejne šulske wugbanja w serbskej wucbje – rowno take młodostne deje se pócesćiś za angažement we wobłuku serbskeje rěcy. Za to se pšose serbske institucije, towaristwa a priwatne wósoby raz wob lěto, aby naraźili aktiwne młodostne, kótarež Rěcny centrum WITAJ pśepšosujo pótom na zarědowanje – Wjeliki źěk. Pśi tom młodostne dostawaju mimo togo móžnosć do rozgrona pśiś ze zastupnikami serbskich institucijow.

cilowa kupka: młodostne wót 14 lět
cas: september/oktober
kapacita: 10 – 12