Project Description

Serbski familijowy źeń

Raz wob lěto swěśi se gromaźe z WITAJ-źiśownju abo zakładneju šulu, źož wótměwa se serbska resp. WITAJ-wucba, Serbski familijowy źeń – pyšne wótpołdnjo z małym kulturnym wjeraškom, w kótaremž serbska rěc jo prědkowny źěl.

Cilowa kupka: familije, kótarychž źiśi wobźěluju se na projekśe WITAJ resp. na WITAJ-wucbje a zajmowane na serbskej rěcy
Cas: september/oktober
kapacita: njewobgranicowana