Wupisanja dźěłowych městnow

Přinošujemy aktiwnje k zachowanju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. Za wšitkich serbsce rěčacych a wuknjacych wuwiwamy wučbne srědki a organizujemy rěčne projekty z dožiwjensko-pedagogiskim charakterom kaž tež rěčne kursy. Naše digitalne rěčne posłužby wuwiwamy wobstajnje dale.

Team socialnych dźěłaćerjow Rěčneho centruma WITAJ wěnuje so we wobłukach šulskeho socialneho dźěła, młodźinskeho socialneho dźěła a swójbneho kubłanja zajimam, přećam a problemam šulerkow a šulerjow, młodostnych a swójbow.

Pytamy hnydom

socialneho dźěłaćerja za swójbne kubłanje (m/ž/d)

Waše nadawki su hłownje

 • podpěra při kubłanju w swójbje
 • poskitki swójbneho kubłanja, kotrež so potrjebam, zajimam a nazhonjenjam swójbow w rozdźělnych žiwjenskich połoženjach a kubłanskich situacijach wěnuja
 • poskitki swójbneho časa a swójbneho wočerstwjenja
 • wutworjenje a přewod specifiskich skupin, kotrež noša zamołwitosć za kubłanje

Waš profil

 • maće wotzamknjeny studij socialneho dźěła abo socialneje pedagogiki
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a wobknježiće serbsku rěč abo sće zwólniwy resp. zwólniwa, sej trěbne znajomosće přiswojić
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny resp. fleksibelna

Po pruwowanju w jednotliwym padźe móže so na městno tež statnje pruwowany kubłar/statnje pruwowana kubłarka přistajić.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń. Mzda płaći so wotpowědnje mzdowej skupinje 11b TV-L SuE. Dźěłowe městno su Chrósćicy.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin

Mobilne młodźinske dźěło Rěčneho centruma WITAJ wudźeržuje zwiski k młodźinskim klubam a skupinam na kraju. Nawjazuje kontakty k młodostnym, organizuje projekty a poskićuje swoju pomoc.

Pytamy hnydom

socialneho dźěłaćerja (m/ž/d) za mobilne młodźinske dźěło
we wobłuku zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“

Wy

 • maće wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła,
 • dźěłaće rady z młodostnymi,
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a rěčiće serbsce resp. sće zwólniwy/-a, sej wotpowědne rěčne znajomosće přiswojić,
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny/-a,
 • maće jězbnu dowolnosć a sće zwólniwy/-a, swoje priwatne awto za słužbne zaměry wužiwać.

Skićimy Wam

 • nazhonity a angažowany team,
 • prawidłowne wotrjadne posedźenja a móžnosć k superwiziji,
 • płaćenje wotpowědnje mzdowej skupinje 11b TV-L SuE.

Po pruwowanju w jednotliwym padźe móže so na městno tež statnje pruwowany kubłar/statnje pruwowana kubłarka přistajić.

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin wob tydźeń.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin