Wupisanja dźěłowych městnow

Přinošujemy aktiwnje k zachowanju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. Za wšitkich serbsce rěčacych a wuknjacych wuwiwamy wučbne srědki a organizujemy rěčne projekty z dožiwjensko-pedagogiskim charakterom kaž tež rěčne kursy. Naše digitalne rěčne posłužby wuwiwamy wobstajnje dale.

Pytamy jako zastup w staršiskim času k 01.05.2024

wěcywobdźěłarja za financy (m/ž/d)

 Waše nadawki

 • wobhospodarjenje připokazanych hospodarskich titulow
 • registrowanje honorarnych zrěčenjow za wučbnicy, časopisy a projekty
 • registrowanje zrěčenjow z wobydlerjemi internatow
 • pruwowanje, knihowanje a přepokazanje wšitkich zličbowankow
 • zestajenje podłožkow za wotličenje mzdy
 • wotličenje jězbnych wudawkow po SächsRKG
 • wjedźenje ručneje kasy
 • inwentarizowanje
 • rozdaće nadawkow po SächsVergabeG a VVgO

Waš profil

 • maće wotzamknjene překupske wukubłanje a prěnje nazhonjenja w zličbowanju
 • dźěłaće jara dokładnje, samostatnje a zaměrnje
 • wobknježiće serbšćinu a němčinu derje w ertnej a pisomnej formje
 • sće zwólniwy/-a, w teamje dźěłać

Dźěłowy čas wučinja 40 hodźin tydźensce, mjenje je po dorěčenju móžne. Dźěłowe městno je Budyšin. Mzda płaći so po TV-L EG 6. Dźěłowe městno je wobmjezowane hač do 23.09.2025.

Smy Waš zajim zbudźili? Potom wjeselimy so na Waše dospołne požadanje! Maće-li prašenja, zazwońće nas abo napisajće mejlku, wotmołwimy Wam rady.

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ ⋅ dr. Beata Brězanowa

02625 Budyšin ⋅ Póstowe naměsto 2

telefon: 03591 550400 ⋅ e-mail: beata.brezanowa@witaj.domowina.de