Wupisanja dźěłowych městnow

Rěčny centrum WITAJ přinošuje aktiwnje k zachowanju a rozšěrjenju delnjo- a hornjoserbskeje rěče. Za wšitkich serbsce rěčacych a wuknjacych wuwiwamy wučbne srědki a organizujemy rěčne projekty z dožiwjensko-pedagogiskim charakterom kaž tež rěčne kursy. Poskitk rěčnych kursow ma so w přichodźe rozšěrić.

Pytamy k 01.04.2021

docenta za rěčne kursy (m/ž/d)

Waše nadawki

 • wuwiwanje didaktiskich koncepcijow za rozdźělne cilowe skupiny hornjoserbskich rěčnych kursow
 • wuběr a nadźěłanje hornjoserbskich wučbnych materialijow
 • samostatny přihot a přewjedźenje rěčnych kursow
 • posrědkowanje serbskorěčnych znajomosćow we wšitkich niwowowych schodźenkach po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče (ZER)
 • organizacija a zjawnostne dźěło

Waš profil

 • jara dobre znajomosće serbšćiny
 • wotzamknjeny wysokošulski studij na polu humanistiskich wědomosćow (prěnjorjadnje pedagogiki, sorabistiki abo rěčnych wědomosćow)
 • pedagogiska kmanosć a didaktiska kwalifikacija
 • wjeselo na wobchadźe z ludźimi rozdźělneje staroby, tež w online-wuwučowanju

Dźěłowe městno je Budyšin. Dźěłowy wobjim wučinja 40 hodźin tydźensce. Podźělne dźěło je móžne. Mzda płaći so po TV-L. Dźěłowe městno je najprjedy na tři lěta wobmjezowane.

Doba požadanja skónči so 19.03.2021.

Pytamy k 01.04.2021

wěcywobdźěłarku (m/ž/d)

za rěčne kursy serbšćiny.

Waše nadawki

 • organizatoriske, zarjadniske a překupske běrowowe dźěła
 • management wobdźělnistwa
 • podpěra při zjawnostnym dźěle

Waš profil

 • wotzamknjene překupske wukubłanje
 • ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny
 • samostatne, dokładne a na zaměr orientowane dźěłowe wašnje
 • suwereny wobchad z Microsoft Office
 • na serwis orientowane wustupowanje

Dźěłowe městno je Budyšin. Dźěłowy wobjim wučinja 20 hodźin/tydźen. Mzda płaći so po TV-L. Město je najprjedy na tři lěta wobmjezowane.

Doba požadanja skónči so 19.03.2021.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póštowe naměsto 2 | 02625 Budyšin

Naš team ›socialne dźěło‹ so rozšěri. Naše šulske socialne dźěłaćerki dźěłaja tuchwilu na serbskich wyšich šulach w Budyšinje, Radworju, Ralbicach a Worklecach. Woni kooperuja z koleginu a z kolegu mobilneje młodźinskeje pomocy a swójbneho kubłanja, kotrajž skutkujetaj w socialnym rumomaj Budyšin a Kamjenc.

Za team našich šulskich socialnych dźěłaćerjow pytamy hnydom

asistenta (m/ž/d).

Waše nadawki:

 • posrědkowanje organizatoriskich naležnosćow mjez šulemi a RCW
 • posrědkowanje organizatoriskich informacijow mjez krajnoradnym zarjadom, socialnym teamom a RCW
 • rjadowanje zarjadniskich podłožkow socialneho teama a kontrola terminow za rozprawy

Dźěłowy wobjim wučinja měsačnje maks. 34 hodźin (minijob). Dźěłowy čas rjaduje so fleksibelnje.

Na prašenja wotmołwimy Wam rady  telefonisce pod 03591 550400 abo napisajće e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de.

Pytaće-li nowe wužadanje, wjeselimy so na Waše požadanje. Prošu pósćelće Waše dospołne podłožki z e-mejlku na beata.brezanowa@witaj.domowina.de abo z póštu na

Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | dr. Beata Brězanowa | Póštowe naměsto 2 | 02625 Budyšin