Kontakt

Domowina − Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ | Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin
dr. Beata Brězanowa
dr. Beata Brězanowanawodnica
tel. 03591 550-401

Manuela Smolina
Manuela Smolinawotrjadnica
rěčny marketing & wědomostne dźěło
tel. 03591 550-413

Annett Dźědźikowa
Annett Dźědźikowawotrjadnica
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-411

Michaelis Korjeńkowa
Michaelis Korjeńkowasekretariat
tel. 03591 550-400
faks 03591 550-375

Jadwiga Kaulfürstowa
Jadwiga Kaulfürstowawědomostna sobudźěłaćerka
rěčny marketing & wědomostne dźěło
tel. 03591 550-382

Birgit Wićazowa
Birgit Wićazowasekretariat
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-410

Matej Wałda
Matej Wałdawotrjadnik
zličbowanje
tel. 03591 550-402

Jadwiga Hermanowa
Jadwiga Hermanowakoordinatorka za internetowu prezencu (w staršiskim času)
rěčny marketing
tel. 03591 550-412

Daniela Heelemanowa
Daniela Heelemanowalektorka
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-409

Jadwiga Cižankowa
Jadwiga Cižankowawěcywobdźěłarka
zličbowanje
tel. 03591 550-406

Michaela Hrjehorjowa
Michaela Hrjehorjowaprojektowa wobdźěłarka
management za rěčne projekty
tel. 03591 550-414

Janina Krygarjowa
Janina Krygarjowalektorka
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-370

Judith Wjenkec
Judith Wjenkeclektorka
projektowe dźěło
tel. 03591 550-373

Weronika Butendeichowa
Weronika Butendeichowaprojektowa wobdźěłarka (w staršiskim času)
management za rěčne projekty
tel. 03591 550-418

Bianka Wjeńcyna
Bianka Wjeńcynalektorka a redaktorka
wuwiwanje rěče/pedagogika | časopis „Serbska šula“
tel. 03591 550-415

Simona Ćěslina
Simona Ćěslinawuhotowarka
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-416

Pětr Šołta
Pětr Šołtaredaktor
wuwiwanje rěče/pedagogika | časopis „Płomjo“
tel. 03591 550-374

Jadwiga Dyrlichowa
Jadwiga Dyrlichowalektorka
wuwiwanje rěče/pedagogika
tel. 03591 550-417

Team socialnych dźěłaćerjow

Franciska Zopic
Franciska Zopicsocialna dźěłaćerka
Šulske socialne dźěło
tel. 01522 6777485
Edit Šurowa
Edit Šurowasocialna dźěłaćerka
Šulske socialne dźěło
tel. 01525 1574640
Lorenc Jankowsky
Lorenc Jankowskysocialny dźěłaćer
Swójbne kubłanje
tel. 01522 6777476
Beata Nastickec
Beata Nastickecsocialna dźěłaćerka
Šulske socialne dźěło
tel. 01523 6241635
Lubina Hrjehorjowa
Lubina Hrjehorjowasocialna dźěłaćerka
Šulske socialne dźěło
tel. 01520 6064475
Marija Koklina
Marija Koklinasocialna dźěłaćerka
Młodźinske socialne dźěło
tel. 01520 7273806
Claudia Kilankec
Claudia Kilankecsocialna dźěłaćerka
Šulske socialne dźěło
tel. 01520 1099038

Internat Serbskeho gymnazija

team kubłarjow
team kubłarjowHandrij Nuk, Gerlind Šubertowa, Weronika Bulankowa, Weronika Cyžowa
tel. 03591 480910
faks 03591 530190