Serbska šula

Za serbskich pedagogow

Z wědomostnymi a na praksu wusměrjenymi přinoškami k serbskej rěči a serbskemu kubłanju wobroća so wón wosebje na wučerjow a kubłarjow.

Štwórćlětnje wuchadźa časopis Serbska šula. Wón so pola nas redakcionelnje wobdźěła a wudawa.

Časopis dóstanjeće w Smolerjec kniharni w Budyšinje.

Přehlady šulerskich ličbow – tu wozjewjamy přehlady šulerskich ličbow šulow w Sakskej, na kotrychž so serbšćina podawa.

Kontakt: Bianka Wjeńcyna | telefon: 03591 550415 | e-mail: bianka.wjencyna@witaj.domowina.de