Project Description

Organizacija a přewjedźenje serbskich swjedźenjow

Přihot programa na přiwzaću dźewjatkow, mejestajenju a -mjetanju kaž tež póstnički serbskeho gymnazija leži tradicionelnje w zamołwitosći šulerjow 12. lětnika. Tu móža woni swoje talenty na najwšelakoriše wašnje nałožować, njech je to při hraću na instrumentach, spisanju tekstow, komponowanju, paslenju abo předstajenju skečow.