Internatne projekty

/Internatne projekty

Video-Tea

Jara woblubowane su filmowe meditacije k etiskim prašenjam a aktualnym problemam młodostnych […]

Organizacija a přewjedźenje serbskich swjedźenjow

Přihot programa na přiwzaću dźewjatkow, mejestajenju a -mjetanju kaž tež póstnički serbskeho gymnazija leži tradicionelnje w zamołwitosći šulerjow 12. lětnika. Tu móža woni swoje talenty […]

Ludowe wuměłstwo

Pod nawodom Weroniki Suchoweje wot Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu […]

Sport

Wšitcy, kotřiž rady sportuja, maja k tomu tydźensce w ćěłozwučowarni składnosć – njech je to při gymnastice […]

Přednošk

Přeco zaso rady wopytane su přednoški k wšelakim temam. Tak je hižo serbski krosnowar […]

Debjenje jutrownych jejkow

W tydźenjach do jutrow maja zajimowani šulerjo składnosć, jutrowne jejka wóskować […]