Wušoł je plakat “Ptači časnik”, kotryž dźěłarničku “Ptački našeje domizny” wudospołni. Nimo ptačeho časnika, na kotrymž je zwobraznjene, hdy kotry ptačk do schadźenja słónca započnje fifolić, je kóždemu ptačkej krótkoinformacija přidata. Plakat je za wužiwanje BOOKiija koncipowany, hodźi so pak tež bjez njeho wužiwać.

Přidatnje k naćišćanym informacijam namakaće slědowace, jenož přez słuchopisak přistupne informacije:

  • ke kóždemu ptačkej wobšěrniša informacija, kotraž krótkoinformaciju wudospołnja
  • wšelake zajimawostki k wuzwolenym ptačkam
  • fifolenje ptačkow
  • wšelake hry

Plakat dóstanjeće za 10 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.