K spěchowanju čitanja je wušoł druhi dźěl serbskich čitanskich brukow. Čitanske bruki skića zajimawe informacije a pohonjuja dźěći k čitanju. Kóždy čitanski bruk wobsteji z 8 čisłowanych kartkow. Kóžda kartka je z barbojtymi ilustracijemi a wotpowědnym krótkim tekstom wuhotowana. Někotre temy předleža w dwěmaj, po rěčnym stawje diferencowanymaj formomaj. Šulerjo přečitaja sej čitanskeho bruka a zapisaja to do małeho čitanskeho wupokaza. Za połny zapisany wupokaz so šulerjo z wopismom mytuja.

Material wobsahuje bruki k 25 temam. Temy wobsahuja mjez druhim bajki a dalše wobsahi, kotrež orientuja so na wěcnej wučbje.

Čitanske bruki su za škitnu płaćiznu 10,00 € w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje pod skazanskim čisłom L-0/324/23 na předań.