Što je demokratija? Lochce zrozumliwje a kompaktnje dawa nakładnistwo Tessloff we wólbnym lěće 2024 w swojej informaciskej brošurce “Demokratija – zhromadnje za wšitkich ” na 16 stronach na tute a dalše relewantne prašenja kołowokoło sobupostajowanja a wólbow, towaršnosće a politiki rozwučowace wotmołwy.

„Praj, što mysliš“ – sada, kotraž njech je za dźěći samozrozumliwa, za miliony ludźi na swěće pak njepłaći, dokelž su w awtokratijach abo diktaturach žiwi. ŠTO JE ŠTO Demokratija wujasnja wuznam swobodnych wólbow, rozłožuje rozdźělne statne formy a informuje wo stawiznach wólbneho prawa za žony. Nimo toho zhonja dźěći, što stej swoboda měnjenja a zakładne prawa, kak strony wólbny bój wjedu a čehodla hraja kompromisy w demokratiskej politice wulku rólu.

Brošurka bazuje na knize ze samsnym titulom Andreje Weller-Essers, kiž w awgusće wuńdźe. Serbski přełožk brošurki steji na našej webstronje materialien.sorbischlernen.de k downloadej k dispoziciji.