Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wědźenja hódne kołowokoło pjasćowanja – sporta, kiž njeje ničo za čućiwych, wšako so tež profijojo husto w mjezwoču abo na hłowje zranja,
  • wo prěnim serbskim koparskim campje, kiž wotmě so w jutrownych prózdninach w Njebjelčicach, Ralbicach a Chrósćicach,
  • wo lětušej EUROPEADŹE, kotraž wotměje so kónc junija/spočatk julija w hraničnej kónčinje mjez Němskej a Danskej,
  • kak spakujemy daty do kófra (ZIP) – wšako wobkruža wone zdźěla cyły swět, hdyž je někomu přez internet pósćelemy,
  • a što měli šulerki a šulerjo w lěćnych prózdninach na kóždy pad činić.