Napjelńće płatowy měšk z wěcami, kotrež steja zastupujo za wěsty spěw, kaž na př. kóčka za spěw „Naša micka z myška ćehnje“. Dźěćo smě do měška přimnyć a tak „slepje“ spěwčk wuzwolić, kotryž potom skupina zhromadnje zaspěwa. Přez předmjety so wobsahi spěwow wizualizuja a dźěći móža je tak prawje „zapřimnyć“.

Zestajejće sej za swoju skupinu cyle indiwidualny „Měšk našich najlubšich spěwow“ abo napjelńće jón pod tematiskim aspektom:

  • k wěstym wotrězkam lěta (ptačokwasne, nalětnje, jutrowne, hodowne …),
  • za rańše koło,
  • k narodninam,
  • wo zwěrjatach a pod.

Kotre wěcy hodźa so do měška? Optimalne su małe předmjety, tak zo móže je dźěćaca ruka derje přimnyć. Wone njeměli žane wótre kromy měć. K tomu hodźa so wěcy z filca, plyša, drjewa abo plasty.

Měšk bjez wobsaha dóstanjeće w dwěmaj wulkosćomaj w Rěčnym centrumje WITAJ: mjeńši za 3,00 €, wjetši za 5,00 €.

Kontakt:

telefon 03591 550 428 | e-mail: weronika.butendeichowa@witaj.domowina.de