Woblubowany wobrazowy słownik „Swět wokoło nas“ je w 2. rozšěrjenym nakładźe wušoł. Bohaće ilustrowana kniha hodźi so z BOOKii-pisakom wužiwać, kotryž wužiwarjam wjace hač 1150 hesłow a stawizničkow předčita. Z tym skići publikacija serbskim a serbšćinu wuknjacym dźěćom mnohostronsku zaběru.

Zhromadnje z Tadejom, Leńku a Benom wotkryja sej mali wužiwarjo je wobdawacy žiwjenski wobswět. Dótknu-li so z BOOKii-pisakom wobraza, zaklinči prawe pomjenowanje ilustrowaneho słowa z přikładowej sadu. W dwustronskich ilustracijach chowaja so nimo toho krótke dialogi, přirodne zwuki a spěwy. We wšelakich wuknjenskich hrach móža dźěći za barbami, zwukami a zwěrjatami pytać.

„Swět wokoło nas“ dóstanjeće w Smolerjec kniharni a online na stronje Ludoweho nakładnistwa za 24,90 eurow. Słuchopisak njeje wobstatk knihi a hodźi so separatnje kupić.