Za šulerjow zakładneje šule je wušoł nowy dźěłowy zešiwk, kotryž wudospołnja wučbny material w rjedźe Naša fibla. Zešiwk wobsahuje lóštne zwučowanja a nadawki, kotrež hodźa so wot šulerjow sami rozrisać. Tak móža šulerjo słowoskład skrućić, jednotliwe sady a krótke teksty čitać, ale tež křižowki a hódančka rozrisać. Z pomocu lóstnych nadawkow so kontroluje, hač su dźěći teksty zrozumili. Druhi zešiwk k samowuknjenju hodźi so za šulerjow na kóncu prěnjeho lětnika resp. w druhim lětniku.

„Wuknu sam/a 2“, skazanske čisło 1/174/24-1A je za 7,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće zešiwk pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.