Jutry steja před durjemi a čas je napjelnjeny z přihotami na tutón wulki swjedźeń. Wosebje w Slepjanskim regionje pěstuja k jutram nałožk walkowanja. Wězo walkuja tež Witko, Julka a Alenka a dadźa jejka po walce dele smalić. Hač drje budu wjelče zuby – wosebity muster na jutrownych jejkach – Witkej při walkowanju pomhać? Petra Richterojc, kotraž pochadźa ze Slepjanskeho regiona, je stawiznu spisała. W stawiznje dźěsći a wowka sami jutrowne jejka wóskuja, ale wězo ma tež jutrowny zajac ruce połnej dźěła, kaž zhoniće w spěwje „Wuchačko, hej, bruny ty“. Naposledk zwostanje jenož hišće prašenje, dokal z rjanymi wudebjenymi jejkami. Cyle jednorje: połožće je do hněžka z honačikomaj, kotrejž móžeće sej z prózdneje jejkaceje tyzki paslić!

Za najmjeńšich wozjewimy porstowu hru „Dujawka“, kotraž hodźi so z pomocu ruki zanjesć, hdyž budu mlóče překćěte.

W staršiskim dźělu wěnuje so dr. Madlena Norbergowa temje „Rewitalizacija delnjoserbskeje rěče w swójbach“ a Elžbjeta Hojerjowa předstaji dźěćacu a młodźinsku farmu we Wojerecach w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Sakska z. t.  Serbski muzej w Budyšinje prezentuje tež lětsa zaso wustajeńcu „Jutry w Serbach“, na kotruž Mónika Ošikowa přeprošuje.

Na kubłarki a kubłarjow čaka cyle wosebite wudaće Lutkow, tak mjenowany „Lutki special“, kotryž wěnuje so wuzwolenej temje a ma wot nětka hdys a hdys wuńć. Tute prěnje „Lutki special“ ma titul „Rjany dźeń a božemje  ̶  Spěwy w běhu dnja“ a wobsahuje zběrku 34 spěwow, kotrež wšědne wotběhi w dźěćacym dnjowym přebywanišću přewodźeja.