Studentska ekskursija wjedźeše 18 wobdźělnikow Słowjanskeho seminara Freiburgskeje uniwersity 9. a 10.03.2024 do Budyšina. Woni dožiwichu přednošk wo serbskej rěči a młodźinskej kulturje a wopytachu Serbski muzej a Rěčny centrum WITAJ, zo bychu swoju wědu wo stawiznach a přitomnosći dalšeje zapadosłowjanskeje zhromadnosće a jich rěčach pohłubšili. Předchadźace stacije jich ekskursije běchu Praha, Bratislava a Kraków. Hižo w Freiburgu přihotowachu so z krótkopřednoškami na ekskursiju a předstajichu je za čas swojich pućowanskich časow w busu.