Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo přihotach na jutrowne jěchanje, motiwaciji křižerjow-nowačkow kaž tež wo starosćach a wjeselach koni,
  • zo dowola nam špihele a čóčki wěcy widźeć, kiž z hołym wóčkom njewidźimy, a kak to funguje,
  • wo sławnym mužu, kiž praji “Budź ty změna, kotruž sej za swět přeješ.”
  • a zajimawostki wo pólskim měsće Łódź, kiž płaći dźensa jako “kreatiwny centrum kraja” a kotryž je sej pólska młodźina hižo za sebje wotkryła.