75 lět časopis Serbska šula

W prěnim čisle tutoho lěta čitaće wo

  • zajimawostkach a wubranych wobsahach z 75-lětnych stawiznow jeničkeho serbskeho pedagogiskeho časopisa a jeho wuhladach do přichoda,
  • Slawiniadźe a wo prašenju, kak dale,
  • delnjoserbskej fachowej didaktice w Lipsku.

Zdobom wozjewimy interview z dr. Christianu Piniekowej, wjednicu ABC-ja (Źěłanišća za serbske kubłanske wuwijanje Chóśebuz), wo jeje skutkowanju na dobro delnjoserbskeje rěče, bilancujemy rěčne kursy RCW, pokazamy na němskorěčnu studiju wo rěčnych barjerach w Euroregionje a předstajimy “Ptači časnik” a pleńčatko za dźěći “serbski Lingufino”.

  • časopis skazać