Sobotu, 12. junija 2021, knježeše w Budyskim Serbskim muzeju hižo wot ranja čiłe žiwjenje. Najlěpši čitarjo serbskich a 2plus-šulow zetkachu so tam na kónčne wurisanje, kotrež přewjedźe so w skupinomaj A1 z maćernorěčnymi šulerjemi a A2 ze šulerjemi, kotřiž w šuli serbšćinu wuknu. Po tym, zo běchu wšitcy negatiwnje testowani, zastupichu do spřihotowaneje swjedźenskeje žurle. Pod hesłom „Knihi su zastupny lisćik do raja fantazije“ zarjadowa Rěčny centrum WITAJ lětsa 17. raz čitanske wubědźowanje za šulerjow 3. lětnika. Wjednica jury Manuela Smolina młodych wobdźělnikow, jich staršich, dźědow, wowki, bratrow a sotry powita. A skónčnje so wubědźowanje započa! Wšitcy wobdźělnicy předstajichu před jury a wulkim publikumom swoju najlubšu serbsku knihu a čitachu mały wurězk z njeje.

Najwoblubowanišej knize 2021
Stefan Paška: Nowe dyrdomdeje na wsy
Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Ćipka w lěsu

Maćernorěčni šulerjo mějachu po přestawce hišće dalši a ćeši nadawk, čitachu njepřihotowany tekst z knihi Jurja Kocha: Bur Žur a knot Knut. Wšitcy to wulkotnje zmištrowachu! Nětko mějachu čłonojo jury ćežki nadawk, najlěpšeho čitarja abo najlěpšu čitarku kóždeje skupiny zwěsćić. Wotstawki běchu woprawdźe minimalne, ale na kóncu běštej mjenje dobyćerjow jasnej: Najlěpši čitar w skupinje A1 je Józef Měrćink (SZŠ Chrósćicy) a w skupinje A2 Mirek Malink (ZŠ Slepo). Po mytowanju zestupichu so wšitcy před zachodom muzeja ze swojim wopismom a knižnym mytom k skupinskemu wobrazej.