… lětsa w čerstwej, swětłozelenej barbje!

W nim pisataj prof. dr. Meyer a prof. dr. Imhof z uniwersity w Mainzu wo tym, kak hodźa so pohłubšene wuknjenske procesy za wučbu přihotować a wuhotować.

Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa zhladuje na 20 lětne wuwiće modeloweho projekta Witaj a pokazuje na rozdźěle w jeho zwoprawdźenju w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Hornjeje a Delnjeje Łužicy.

Předsydka SŠT Ludmila Budarjowa rozprawja wo lońšej dźěławosći Serbskeho šulskeho towarstwa.

Předstajamy Wam nowu wučbnicu delnjoserbskeje gramatiki, hračko za zakładnu šulu a podawamy Wam zaso někotre wubrane kopěrowanske předłohi za wučbu.