Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče wo dalši schodźenk rozšěrjeny

Rěčny centrum WITAJ zmóžnja pruwowanja za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny a Rěcny certifikat dolnoserbšćiny na wyšim niwowowym schodźenku. Z lěta 2016 přewjedu so pruwowanja na schodźenkomaj A1 a A2 a lětsa prěni raz za schodźenk B1 po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče (ZER). Pruwowanske nadawki nastachu w fachowowědomostnej kooperaciji ze Serbskim institutom z. t. a z Institutom za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Nimo toho nadźěła so internetowy poskitk pod www.sprachzertifikat-sorbisch.de. Tu namaka wužiwar powšitkowne informacije wo certifikatomaj, pruwowanski porjad, testowe online-pruwowanja z wuhódnoćenjom wuslědkow a jako download mustrowe pruwowanske předłohi a awdiodataje słuchanskich tekstow.

Nowy stopjeń B1 Rěčneho certifikata hornjoserbšćiny je wobstatk nastawaceho digitalneho wuknjenskeho portala.

Pruwowanje B1 wobsteji z pjeć dźělow: zrozumjace słuchanje, zrozumjace čitanje, rěčne elementy, pisanje a rěčenje.

Terminaj za lětuše pruwowanja za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny w Budyšinje:

A1 a A2            15.09.2018

B1                    22.09.2018

Přizjewjenski formular je přistupny pod