„Witko pomha při jutrownych přihotach“ je titul wobrazoweje stawizny k wumolowanju a zasopowědanju 1. wudaća informaciskeho zešiwka Lutki za 2018.