Štwórtk, dnja 29.03.2018, bu w Sakskej statnej kenciliji prěnja serbska digitalna wučbnica „Serbsce krok po kroku wuknyć ─ prawopis a gramatiku“ předstajena. Wuwili smy ju zhromadnje z Agenturu za młode medije KIDS interactive z Erfurta. Do zarjadowanja předstajichu Daniel Brochwitz a Teresa Strebel wot KIDS interactive kaž tež dr. Beata Brězanowa wučbnicu a cyły portal www.sorbischlernen.de w přitomnosći Dawida Statnika ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerjej. Potom bu prěnja serbska digitalna wučbnica we Wobydlerskim a medijowym centrumje Sakskeje statneje kenclije swjatočnje zjawnosći přepodata. Statna ministerka Dr. Eva-Maria Stange a statny minister Christian Piwarz hódnočeštaj podawk z postrownymaj słowomaj před něhdźe 70 hosćimi.

W sydom lekcijach a něhdźe 100 zwučowanjach móža serbšćinu wuknjacy swoje znajomosće w prawopisu a gramatice skrućeć a polěpšić. Wuknjenske statistiki a gamifikowane wuknjenske wuspěchi přinošuja k dołhodobnej motiwaciji. Přidatnje móža sej wučerki a wučerjo indiwidualne wuknjenske pakety z jednotliwych zwučowanjow za swoje šulerki a swojich šulerjow zestajeć.

W běhu přichodnych lět maja so tež z pomocu CMS, z kotrymž móžetej našej redaktorce Julija Jankowscyna a Jadwiga Dyrlichowa nowe zwučowanja wudźěłać, dalše lekcije k dispoziciji stajić.

Nimo toho su dr. Beata Brězanowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a Jan Budar přehlad digitalnych poskitkow k wuknjenju serbskeje rěče skićili.