W jutrownych prózdninach přińdźechu wšědnje 20 šulerjow 1. do 5. lětnika k nam do Rěčneho centruma WITAJ, zo bychu serbski alfabet zeznali a serbsce čitać a pisać zwučowali. Woni bydla w Berlinje, Münsteru, Drježdźanach, Weinböhla … Tam rěča drje w swójbje serbsce, w šuli pak nimaja móžnosć, so w serbšćinje dale wukmanjeć.

Třo studenća wučerstwa su nadawk přewzali, je wuwučować. Dopołdnja mějachu wučbu a popołdnju dožiwichu zajimawe serbskorěčne poskitki. Tak pobychu w Serbskim muzeju, w studiju Serbskeho rozhłosa, w redakciji Serbskich Nowin a w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

Spěšnje su so dźěći zeznali a spřećelili a mějachu rjany zhromadny čas.