Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » (prošu jenož tutón wužiwać!)  hač do 22.03.2018 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Ličba stipendijow je wobmjezowana.

Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!