W nazymskich Lutkach namakaće stawiznu wo małym Mikiju, kiž bě ze swojej swójbu w dowolu. Kóždy dźeń je tam něšto dobre k jědźi sydało: plincy, kołbaski a pomfritki a po tym hišće słódny lód abo puding. Zaso doma pak wari mać zeleninowu poliwku a do tyzki za pěstowarnju maza za Mikija tež hišće ćmowu pomazku. Móžeće sej zawěsće předstajić, zo so to Mikijej scyła nochce … Ale to přijědźe wowka po Mikija a pokaza jemu na nazymskich wikach, zo móže strowa jědź tola cyle derje słodźeć!

Stawiznu wo strowym zežiwjenje je Annamaria Zahonowa napisała a Lucija Škodźina ilustrowała. Na kóncu časopisa čaka na was hišće paslenka: Spřihotujće z Mikijom strowu poliwku a pisanu solotej!