»Naše šule a jich najlěpše ideje« bě tema 6. fachoweho dnja 2plus, kotryž wotmě so 16. awgusta 2023 w Němsko-serbskim šulskim kompleksu Slepo z wjace hač 200 wobdźělnikami – tu někotre fotowe impresije.