Składnostnje 20-lětneho wobstaća Rěčneho centruma WITAJ smy 29. a 30. septembra ze šulerjemi štwórtych lětnikow w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu naš jubilej woswjećili. Tuž je so tež Lutki-časopis powěsćowej figurje Krabata, Krabatowemu młynej a serbskemu žiwjenju w Čornym Chołmcu wěnował.

Witko a Julka staj sej z pěstowarnju do Krabatoweho młyna wulećałoj. Wězo dataj sej słódne plincy zesłodźeć a sej młynske koło cyle dokładnje wobhladujetaj. Ale jako so kuzłarskeje knihi dótknjetaj, wobdawa jeju nadobo husta mła … Što potom dožiwitaj, zhoniće, lube dźěći, w nowej stawizničce z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje. Wona je tež hornjoserbski tekst za spěwčk „Młynske koła“ napisała. A hdyž maće lóšt, sej z pomocu swójskich porstow „Dwanaće rapakow“ z Krabatoweje powěsće nakołkować, potom woprašejće so tola wašich staršich, hač móža wam baseń Fabiana Kaulfürsta předčitać.

Kubłarki a kubłarjo zhonja w separatnym wudaću někotre zajimawostki wo młynskim rjemjesle, klepotacych młynach a (čornych) młynkach. Nimo toho namakaja pohibowu hru „Wšitke měchi do młyna“ kaž tež wjacore didaktiske namjety, kak so spěw „Młynske koła“ z dźěćimi rytmisce a rejujo přesadźić hodźi.