Składostnje 20-lětneho wobstaća Rěčneho centruma WITAJ přewjedźechmy 29. a 30. septembra 2021 jubilejne zarjadowanje za něhdźe 200 serbšćinarjow 4. lětnika wšěch kónčin dwurěčneje Łužicy w Čornym Chołmcu. Šulerjo přichwatachu mjez druhim ze Žylowa, Bórkowow, Noweje Wsy, Slepoho, Budyšina, Radworja, Pančic-Kukowa a Worklec. Po krótkim předstajenju wobdźělichu so na wšelakich stacijach a zeznachu so ze žiwjenjom a skutkowanjom Krabata. Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu skićeše za to wulkotnu kulisu z cyle wosebitej atmosferu. Po słódnym plincu a zhromadnje nazwučowanym spěwje „Młynske koła“ so jubilejny swjedźeń skónči.

« 1 of 2 »