Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo roboterach, kiž wšědne nadawki za nas přewozmu,
  • wo dožiwjenjach młodeje Serbowki, kiž je so po maturje na lěto do Madrida podała, hdźež skutkuje jako aupair-holca w španiskej swójbje ze štyrjomi dźěćimi,
  • wo Astrid Lindgren, kiž je něhdźe 90 knihow a předłohow za filmy a dźiwadła napisała, kotrež buchu do něhdźe 100 rěčow přełožene, a kotraž angažowaše so čas žiwjenja za prawa dźěći, škit zwěrjatow a přećiwo namocy,
  • wo wopyće medijowych skawtow pola noweho serbskeho digitalneho koordinatora a
  • wo młodym mužu ze Šunowa, kiž rady po wšěm swěće kolesuje.