Dalekubłanske pućowanje za wučerki a wučerjow zakładnych šulow, wyšich šulow a gymnazija

Awtoraj kubłanskeje šćežki Jadwiga a Fabian Kaulfürst podataj so z wobdźělnikami na puć po dźesać stacijach mjez Pančicami-Kukowom a Wotrowom. Při tym informujetaj wo móžnosćach wobšěrneho pedagogiskeho poskitka, kotryž rozprawja na zabawne a mnohostronske wašnje wo žiwjenju a skutkowanju serbskeho basnika a duchowneho Jakuba Barta-Ćišinskeho. Šćežka wobsteji z třoch serbskorěčnych poskitkow – za młódšich šulerjow (3.–5. lětnik), za młodostnych (9.–12. lětnik), za dorosćenych – a štwórteho němskorěčneho (za dorosćenych).

terminy na wuběr:
póndźelu, 19. julija 2021, wot 15:00 do 18:00 hodź.
srjedu, 1. septembra 2021, wot 8:30 do 11:30 hodź.
srjedu, 1. septembra 2021, wot 14:00 do 17:00 hodź.

start:
busowe zastanišćo w Pančicach-Kukowje na Róžeńčanskej dróze
(njedaloko čo. 30; křižowanišćo při pomniku za padłych wojakow)

Hdyž přinjesće sej swój smartfon abo tablet z mobilnym internetom sobu, móžeće wužiwanje informaciskich taflow sami wuspytać.

Prosymy wo přizjewjenje zajimcow hač do 15. julija 2021 (za termin 19.7.) resp. do 23. julija 2021 (za terminaj 1.9.).