Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • što přećiwo wostudźe w prózdninach pomha,
  • kak pčołka Pawlina małe cokorowe tity pasli,
  • recept za zelowy chlěb kucharja Tomaša,
  • kotry wuznam ma ćišina za nas a wobswět,
  • što je sociolekt a hdźe ludźo (hišće) rotwelš rěča
  • a LUTK ze Serbskeho muzeja rozjasni, kak je so serbske tworjace wuměłstwo wuwiło.