Za šulerjow 1. lětnika je wušoł nowy dźěłowy zešiwk, kotryž wudospołnja wučbny material w rjedźe Naša fibla. Zešiwk wobsahuje lóštne zwučowanja a nadawki, kotrež hodźa so wot šulerjow samostatnje rozrisać. Tak móža šulerjo złóžkować, rymować, nazwukować, we wobrazach rozdźěle pytać abo słowoskład skrućić. Prěni zešiwk k samowuknjenju wobsahuje nadawki k jednotliwym słowam abo słownym skupinam.

„Wuknu sam/a 1“, skazanske čisło 1/171/23-1A, je za 7,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće zešiwk pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.