Wušła je nowa serbska wučbnica biologije za šulerjow šestych lětnikow wyšich šulow w Sakskej. Wučerjej Rejza Šěnowa a Konrad Lipič staj němsku wučbnicu nakładnistwa Cornelsen wěcywustojnje do serbšćiny přełožiłoj a při tym ze swojich wjelelětnych nazhonjenjow z fachoweje wučby biologije čerpałoj. Biologija 6 je bohaće ilustrowana a z mnohimi nawodami na praktiske wuspytanje a zwučowanje wusměrjena. Přidaty je tež němsko-serbski a serbsko-němski słowničk.

Nadrobnje čitaće wo njej tež w přichodnym čisle Serbskeje šule.