Póndźelu, 15. meje 2023, přeprosychmy składnostnje Mjezynarodneho dnja swójby na piknik po swjatoku. Naše prěnje zarjadowanje tutoho razu bě přewšo wuspěšne. Něhdźe sto zajimowanych je so na naměsće před Serbskim domom w Budyšinje zabawjało, je spěwało, rejowało a bjesadowało. Zmysł zarjadowanja je zdobom, zo so Serbja bóle wotewrja. K tomu rjekny naša nawodnica dr. Beata Brězanowa: „Chcemy tež, zo so němska ludnosć ze Serbami bóle skontaktuje. A tuž je snano tajki wotewrjeny format dobry test. Myslu sej, zo smy test wobstali, a pozitiwny rezultat je nam z přičinu to wospjetować.“

Piknik po swjatoku stej Domowina a Rěčny centrum WITAJ organizowałoj. Załožba za serbski lud je zarjadowanje spěchowała.