W aktualnym čisle Serbskeje šule zhoniće mjez druhim,

  • kak měli so młodostni při namakanju a wutworjenju swójskeje identity přewodźeć, při čimž złožuje so awtorka nastawka dr. Beata Brězanowa na wědomostne dopóznaća runje tak kaž na nazhonjenja młodych ludźi,
  • zajimawostki ze stawiznow časopisa „Serbska šula“, wo kotrychž je Pawoł Rota hižo w lěće 2008 w serbskim pedagogiskim časopisu wobšěrnje rozprawjał,
  • zo stej Lubina Hajduk-Veljkovićowa a Karin Schöne nadźěłałoj dźěłowe łopjena za wučbu serbšćiny ze zwučowanjemi, kiž hodźa so tež na šmóratku spjelnjeć,
  • kak je nowa redaktorka delnjoserbskeho dźěćaceho časopisa Płomje před lětom swoje dźěło zahajiła, kak chce časopis profilować a kotre přeća ma na šulerki a šulerjow kaž tež wučerki a wučerjow,
  • zo je so kónc měrca 75 šulerkow a šulerjow Hornjeje a Delnjeje Łužicy na Olympiadźe serbšćiny we Wodowych Hendrichecach wubědźowało, što mějachu zmištrować a kak so studenća wo lóštnu wječornu zabawu postarachu,
  • kotre měnjenje ma młoda mać wo Booki-knihach a kotry wuznam maja tute za serbšćinu wuknjacych.