Na spočatku prózdnin je kniha Čerwjenawka a druhe bajki znowa wušła. Snano słuža zasopowědane bajki bratrow Grimm tež jako rjana čitanska zaběra w prózdninach – zasopowědarka Mónika Jurkowa by sej to zawěsće přała. Tež spodobne spěwy Marie R. Šołćineje su ke kóždej bajce hódne wudospołnjenje a lochce spěwajomne. Dokelž bě kniha rozebrana, je so před nowym nakładom zlochka wobdźěłała, někotre ćežke słowa su so z wujasnjenjom pod tekstom zapisali a tež někotre spěwy su łahodnje předźěłane. Ke kóncej lěta ma potom tež słuchokniha wuńć, na kotrejž budu bajki načitane a spěwy z přewodom nahrate.

Za 14,90 € móže so kniha w Smolerjec kniharni abo w online-wobchodźe LND kupić.