W rjanym měsacu meja wuńdźe w LND nowa wučbnica za wěcnu wučbu Mlóč 3. Je to nowe wobdźěłanje licency nakładnistwa Schroedel. Knihu z wobjimom 128 stronow je wuběrnje zeserbšćiła w nadawku RCW Lubina Hajduk-Veljkovićowa. Wučbnica je wjacebarbna a wobjednawa wšitke temy, kotrež sej wučbny plan za 3. lětnik žada. Su to wobłuki:

  • Zhromadnje žiwi być a wuknyć,
  • Moje ćěło a moja strowota,
  • Zetkawanja z rostlinami a zwěrjatami,
  • Fenomeny nježiweje přirody,
  • Rum a čas,
  • Kompjuterowy kurs.

Někotre strony su wólbnowinowatostne a někotre nadawki su za skrućenje a zwjazanje z druhimi wobsahami myslene a wuraznje wupokazane. Kaž němske wudaće płaći tež serbske 20,95 € a je w Smolerjec kniharni w Budyšinje abo přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.