Naš wotrjad wuwiwanje rěče/pedagogika dźěła lětsa cyłkownje na 31 wučbnicach a wučbnych srědkach, kotrež maja w Ludowym nakładnistwje Domowina wuńć. Jedna so wo 24 hornjoserbske a 7 delnjoserbske titule. Hłowne ćežišćo je w Hornjej Łužicy w zakładnej šuli wuwiwanje wudospołnjaceho materiala k nowej fibli a zestajenje přidatneho materiala k nowemu rjadej wučbnicow z mjenom Łuskač za matematiku. Za wyšu šulu spřihotuja so nowe fachowe wučbnicy za stawizny, geografiju a biologiju. W Delnjej Łužicy leži ćežišćo lětsa tohorunja we wuwiwanju dalšeho wudospołnjaceho materiala, předewšěm za rjad z mjenom Lutk za zakładnu šulu.

Přidatnje k planej z LND planujemy 10 dalšich titulow. Su to na přikład najwšelakoriše pomocne srědki za ruku wučerja a za staršich.

Dźěłowy plan je štwórtk, 28.01.2021, schwalenska komisija za wučbne srědki na swojim posedźenju w Budyšinje diskutowała a wobzamknyła. Jej přisłušeja fachowi poradźowarjo zakładnych šulow, wyšich šulow a gymnazija kaž tež zastupjerjo Załožby za serbski lud, Ludoweho nakładnistwa Domowina, Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB), Serbskeho šulskeho towarstwa a Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz. Rěčny centrum WITAJ je zastupjeny přez swoju nawodnicu, wědomostnu sobudźěłaćerku a wotrjadnicu wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika.