Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zo přeprošuje Tomaš Lukaš tež lětsa zaso čitarjow Płomjenja na warjenski kurs do Wjelbika,
  • wo małym elefanće w zwěrjencu, kotremuž so jara styska,
  • što su naši čitarjo w prózdninach wšitko dožiwili,
  • wo prěnich jězdźidłach na wodźe, wo płachtakach, parnikach, modernych łódźach a čołmach,
  • něštožkuli wo Łužiskim zornowcu,
  • kak pasli pčołka Pawlina škleńcy za słódkosće,
  • što su 17 koparjo a tři koparki w dorostowym campje w Čěskej dožiwili,
  • wo płunowych póstniskich pampuchach Prědwakec dźěda,
  • hač ma lutowanja energije docyła zmysł a
  • pod nadpismom „Přiroda lěta 2020“ zhonimy, kotre zwěrjata a rostliny steja lětsa w srjedźišću.